UNUSTASID PAROOLI?

LOO UUS KONTO

Sageli tekivad sisesõudmise harrastajatel suured arusaamatused seoses “Drag Factori” kasutamisega.

Kes ei tunne hästi Concept 2 ergomeetri monitori ja selle funktsioone, see ei tea ka “Drag Factorist“ midagi.

Mis asi see “Drag Factor” on?

Proovisime leida sellele ingliskeelsele sõnale sobivat eestikeelset tähendust. Suurepärane Google Translator tõlkis Drag Factori nagu “lohistamise tegur“. Otsetõlkes on see kindlasti väga õige tähendus, sest “Drag Factori” saab muuta lohistades ergomeetri siibrit üles alla. Meie aga pakume teile sellist tõlget,  mis oleks lihtsam ja arusaadavam. Sobivam sõna mis paremini kirjeldab seda funktsiooni on “raskusaste”, kuigi edaspidises tekstis kasutame nii sõna “Drag Faktor” kui ka “raskusaste”.

Drag Factor” on arvuline väärtus, mis näitab kui kiiresti aeglustub hooratas sõudeergomeetril. Tõstes Concept 2 sõudeergomeetril hooratta kaitsekorpusel oleva siibri ülesse, ehk numbrile 10 läbib hooratta korpuses rohkem õhku, mis suurendab hoorattal takistust, hooratas aeglustub kiiremini. Pannes aga hooratta korpusel oleva siibri alumisse asendisse ehk numbrile 1, õhu läbivus puudub ja hooratas aeglustub aeglasemini. “Drag Factor” on väga täpne näitaja, millel ei saa olla arvutusliku eksimust.

Miks on vaja kasutada “Drag Factori”?

Kasutades õiget “Drag Factori” muutub teie treening rohkem efektiivsemaks ja sõudetehnika arendamine kulgeb sujuvamalt ja lihtsamalt, samuti areneb paremini koordinatsioon. Kõrge “Drag Factor” kasutamine võib lõppeda ülekoormusega või vigastuse tekkimisega, samuti kannatab oluliselt omandatud sõudetehnika.

Kui võrrelda siibri asetust ja sellele asetusele vastavat numbrit erinevatel Concept 2 sõudeergomeetritel, siis paljudel koormus ja number ei lange kokku, sellepärast tuleb alati vaadata “Drag Factori” mis on kõige täpsem näitaja.

Jäta meelde!

Siibri asend sõudeergomeetri hooratta kaitse korpusel ei näita sinu kiirust või tugevust.

Asendus faasis 10 ei ole kiire ja asendus faasis 1 ei ole aeglane.

“Drag Factor ” on täpsem näitaja kui siibri asetus hooratta kaitse korpusel.

Mida kõrgem on “Drag Factor” seda rohkem tunnete takistust sõudeliigutuse sooritamisel. Madalama näitaja puhul on takistus liigutuse sooritamisel väiksem.

Treeningutel kasuta madalamat “Drag Factori” kui kõrgemat.

Milline on õige “Drag Factori” näitaja treeningul?

“Drag Factori” vahemikud on kõikidel uutel sõudeergomeetritel järgmised: Siibri asetsus faasis numbril 1 peab näitama umbes 90  (DF) ja siibri asetsus faasis 10 peab näitama umbes 220 (DF).

Täiskasvanud sõudespinningu harrastajatel soovitame kasutada treeningutel raskusastet, naistel 2-4  ja meestel 5-7, noortel harrastajatel soovitame kasutada raskusastet 1-3.

“Drag Faktori” numbrites oleksid need numbrid järgmised:

Noored 90-115

Naised 110-125

Mehed 130-145

Videol näitame, kuidas tuleb “drag factori” vaadata.

1. Enne treeningu alustamist lülita sisse ergomeetri monitor või tee paar tõmmet, et ta lülituks automaatselt. Vajuta “More Options”.

2. Seejärel vajutage “Display Drag Factor”.

3. Alusta tõmbamist. Tee vähamalt 5 piisava tugevusega tõmmet.

4. Ekraanile ilmub number mis näitab hetkelist “Drag Factori”.

5. Vastavalt vajadusele liiguta siibrit ja tõmba uuesti, et paika panna sulle vajalik “Drag Factor”.

6. Kui vajalik “Drag Factor” on seadistatud võite alustada treeninguga.

ÜLES